Het gaat goed met economie, alleen niet voor de Nederlander zelf !!

Jullie hebben vast het beeld waar de Minister President M.Rutte al grijnzend zegt dat de economie aan het aantrekken is. Maar feitelijk merkt de Nederlander daar niets van in tegendeel, feitelijk houden de meeste Nederlanders er helemaal niets extra’s aan over maar kost het de meeste Nederlanders elke maand geld. Hoe dit kan dat zal u duidelijk worden wanneer u onderstaand bericht gelezen hebt.

In oktober 2017 kwam het CBS met een zgn conjunctuurklok. Deze conjuctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de huidige situatie. Eigenlijk is het niet meer dan een tredmolen waar alle gegevens in gegooid worden waar na men er een gemiddelde som uit kan halen. Máár is dit wel een reëel beeld wat daar uit voort komt óf moeten we gewoon de keiharde feiten aan houden want er komt nogal een afwijkend beeld naar voren uit deze zgn conjunctuurklok, welke in de verste verte niet overeen komt met de werkelijkheid. Of moeten we de werkelijke cijfers volgen, die van de consument zélf ?

Die zelfde maand bleek dat het aantal failliet verklaringen  met vier faillissementen was toegenomen.  De werkeloosheid zou volgens het CBS met 53.000 zijn afgenomen, let wel, men heeft het hier over banen van werknemers én zelfstandigen.  Máár kloppen deze cijfers wel ? Het antwoord daarop is dat men op alle fronten aan het foepsjassen is om maar met positieve cijfers te komen. Maar is het wel zo positief allemaal ?

Werkeloosheid daalde afgelopen jaar met 3,5 procent ten opzichten van voorgaande jaren, de werkeloosheid zou nog nooit zo laag geweest zijn sinds 2001. De vraag naar werk stijgt volgens het CEP (Centraal Economisch Plan) tegelijkertijd. De werkelijkheid is dat er een lichte stijging te bemerken is al doet het CPB (Centraal Plan Bureau)  geen vergelijk ten opzichten van 2017. Bovendien blijkt dat de lagere inkomens blijven verschralen.

Onze overheid doet net alsof iedereen met een uitkering een misbruiker is, door werkende mensen sterk te belonen. Al valt dat sterk belonen ook met een hele grote korrel zout te nemen. Maar goed, onze huidige regering houd mensen met een uitkering zélf verantwoordelijk en knijpt hen bewust uit om zo mensen te dwingen te gaan werken. Maar hoe zit het dan met onze oudere en vooral ook onze gehandicapten ?

Onze regering heeft een hel geschapen voor mensen die noodzakelijk beroep moeten doen op een uitkering !

Mensen die buiten het arbeidsproces gevallen zijn door ziekte dan wel ongeval, kunnen in heel zwaar weer komen. Voorheen werd het laatste half jaar genomen en gemiddeld om daar vervolgens 70 procent van te nemen. Maar ook daar is men (onbegrijplijkerwijs) van af gestapt. Zij krijgen 70 procent van hun laatst verdiende salaris. Let wel, zelfs al heeft u maar één maand een uitkering gehad dan nog geld dát als je laatst verdiende salaris. Dus vanaf dat moment krijgt u slechts nog 70 procent van 80 procent. Dat is bijna een halvering van uw inkomen en als u daarmee nét boven de grens van 26.400 euro BRUTO per jaar komt dan zijn de rapen gaar !

U houd om en nabij de 1500 euro over. Ik hoor veel mensen denken, nou dat is toch aardig wat ! Nee dat is het niet want uiteindelijk heeft u het slechter dan iemand met een sociale dienst uitkering.

HOE DAT KAN ?
U zult ontdekken dat u nergens voor in aanmerking komt omdat u een te hoog inkomen heeft. Dus géén huursubsidie, geen zorgtoeslagen, geen vrijstellingen voor gemeente belastingen etc.etc. U heeft helemaal nergens recht op en kan helemaal nergens rechten aan ontlenen. Ook ziektekosten zullen volledig voor eigen rekening komen. Zélfs medicatie kunt u zelf gaan betalen ook al is daar geen geld voor ! U snapt dat er weinig over blijft om van te leven in dergelijke gevallen.

Waar kunt u wél beroep op doen, dat zijn familie en vrienden maar de vraag is of zij u wel kunnen helpen ? Als het om vaste materialen zo als een stoel of tv dan is daar altijd wel ergens iets te regelen maar zodra het om geld gaat dan verwijst men u (meestal terug) naar gemeente of bank en staat u er weer helemaal alleen voor.

EN DIT IS NOU WAT ER OVER GEBLEVEN IS VAN ONZE ZORGSTAAT … HELEMAAL NIETS !!

Het word hoogste tijd dat daar verandering in komt want niemand heeft er om gevraagd om ziek of gehandicapt te worden !

Please follow and like us: