Ontvreemding t.o.v. jezelf als slachtoffer

Als slachtoffer zijnde krijg je met een aantal zaken te maken waar door vervreemding t.o.v jezelf kan ontstaan. Dit gebeurd vaker dan men denkt, vandaar dat ik op deze pagina verder in wil gaan op de “oude” en de “nieuwe” IK

Impact;
De impact van een ongeval kan enorme gevolgen met zich meebrengen !
Een mens word in zijn/haar leven gevormd door alles wat men in het leven leert en meemaakt. Normaal gesproken groeit men daar in geleidelijk. Máár, er zijn uitzonderingen !

Er zijn twéé vormen van groei, die essentiële zijn nl; emotionele groei en psychische groei. Deze kan ontstaan vanuit een “bewuste” én “onderbewuste” reactie !

Ongeval;
Heden ten dagen gebeuren er dagelijks tientallen verkeersongevallen waarbij 1 óf meerdere mensen in het ziekenhuis belanden. In die zin is het een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen. Máár, is het wel zo makkelijk te aanvaarden als dat menen dat het is ?

Persoonlijk denk ik dat juist door deze maatschappelijke acceptatie, de wérkelijke impact van een ongeval zwáár onderschat word !

Schuld;
Bij een ongeval waar aan een ander schuld is, heeft beslist andere gevolgen dan een ongeval waarbij we zélf schuld zijn ! Bij een ongeval wat we zelf veroorzaakt hebben, hebben we het “aan zien komen” én snappen we dat het gaat om een “ongeluk en geen opzet” is geweest. Maar vooral dat “zien aankomen” speelt een cruciale rol !

Zodra een ander de veroorzaker is, zien we het NIET aankomen en komt er een verrassingseffect bij !

Impact;
De impact bij een ongeval door schuld van derde, is vele malen groter dan bij een eenzijdig ongeval of een ongeval waarbij we zelf schuld zijn geweest. Op het moment dat een ongeval plaats vind gebeuren re een aantal verschillende dingen die parallel naast elkaar lopen. Om het eenvoudig te houden, zal ik me beperken tot die zaken welke van belang zijn bij het verschijnsel “oude” en “nieuwe” IK.

Waar we totáál niet bij stil staan is het feit dat we als persoon leven en dat dit berust op een onderbewust systeem wat sléchts één doel heeft nl; Overleven. Op het moment dat we onverwacht bij een verkeersongeval betrokken raken, ervaart ons systeem dit als een aanval op het systeem en zal het in “overlevingsstand” gaan staan !

Normaliter heeft dit systeem 4 tot 8 weken nodig om te de-traumatiseren. In gevallen waarbij de impact bijna bovenmenselijk is geweest, ofwel zo danig diepe impact heeft gehad, wat menselijkerwijs niet of nauwelijks te bevatten is, kán het gebeuren dat het systeem onophoudelijk alert blijft.

Reactie;
Dat wat we gezien, gehoord én gevoeld hebben, word onderdeel van onze ervaring en zal het als zodanig leiden tot verandering van inzichten, gedachten en doen. Maar daar naast zal de onderbewuste ervaring daar óók toe bijdragen. Dat laatste zorgt er voor dat we na een ongeval ontdekken dat we ook daadwerkelijk “anders” zijn dan de persoon die we kende van vóór het ongeval.

In geval van onderbewuste “doods-ervaring” zal dit een zeer versterkte maten optreden. Dit kan zelfs zó ernstig zijn, dat we ons zelf helemaal niet meer herkennen ! Dat we te maken krijgen met een volslage vreemde, alleen zijn we dat wel zélf ! Probeert u het zichzelf eens voor te stellen !

Directe Gevolgen;
De gevolgen kunnen desastreus zijn !

Als slachtoffer krijg je niet alleen te maken met een lijf dat je niet meer herkent maar óók met een persoon in je lijf welke je totaal niet herkent. Maar je kan ook niet meer op jezelf vertrouwen. Je kent je grenzen niet meer. Weet niet hoe je emotioneel in elkaar steekt én reageert op gebeurtenissen. Het kan zo extreem zijn dat letterlijk ‘ALLES” anders is geworden !

Men moet oppassen dat men hier door niet in een issolement raakt en/of zwaar vereenzaamd !

Dit kan gepaard gaan met enorme pijnen. Ik vergelijk ze wel eens met “groei pijnen”. Immers reageerd elke spier in je lichaam als zijnde overbelast bij het minste of geringste wat men inspant. Dit komt doordat het lichaam elke inspanning als een aanval op het systeem ervaart.
Indirecte Gevolgen;
Ook de indirecte gevolgen zijn enorm !

Zo zullen mensen die je kennen van vóór je ongeval, je niet meer snappen. Maar ook zal het veel gevolgen hebben voor je gezin, familie, vrienden etc.

Daar over kan je meer lezen op de pagina`s gezin, vrienden, omgeving, club`s en respect ! (zie onderdeel “sociaal” linker kolom)

Please follow and like us: