Medogenloos !

Dat overheidsinstanties met het huidige cabinet Rutten, één meedogenloos geld besparend apparaat aan het worden is, dat horen en zien we dagelijks zodra we  de radio of tv aan zetten óf een beroep willen gaan doen op noodzakelijke ondersteuning. Máár …. véél erger … is de meedogenloze opstelling van mede burgers, gedreven door vooroordelen en kortzichtigheid !

HOE kan het dat mede burgers zo meedogenloos oordelen over hun buur of zelfs familielid ???

Neem ik Facebook maar eens als voorbeeld !
Zet je als beperkte/gehandicapte óf zieke, op Facebook dat het niet lekker gaat of weer eens tegengevallen is, dan word je al snel weg gezet als klager of iemand die graag zielig doet uit gebrek aan aandacht. Men zegt het dan vaak nog niet eens rechtstreeks maar achter de rug van de betrokkene om !

Daar in tegen…..

Heb je eindelijk iets gedaan of gemaakt, na weken zwoegen en herhaaldelijk tegen muren op gelopen te zijn. Dan mag dat zeker geen twee keer voor komen want voor je het weet dan oordelen die zelfde mensen dat je kennelijk wél in staat bent om wat te doen ? Al gauw komen de eerste gedachten over aanstellerij dus óf zelfs “misbruik”.

Deze mensen willen niet zien dat jij er (maatschappelijk gezien) onacceptabel lang over gedaan hebt ! Men wil niet zien dat je het bereikt hebt door het vaker te laten liggen dan dat je er aan bezig hebt kunnen zijn ! Ze willen vooral ook niet zien welke tol er van je lichaam gevraagd word, elk moment dat je er mee bezig bent geweest !

Nee, men ziet alleen het eindresultaat en niet wát het allemaal gekost heeft om uiteindelijk zo ver te komen !

SCHULD ?
Het is natuurlijk héél makkelijk om meteen de zelfde fout te maken als zij door meteen te gaan oordelen !
Dat doen we dus niet, vandaar dat ik daar eens goed over nagedacht heb 😉

De individu….

Natuurlijk is in beginsel hij/zij die oordeelt, verantwoordelijk is voor de vooroordelen welke hij/zij er op na houd !

Maar HOE komt men tot dergelijke snelle vooroordelen ?

Dit kan voortkomen uit jalousie en/of afgunst !
Jawel, ook al klinkt dat raar maar feit is dat dit in de meeste gevallen wél de onderliggende oorzaak is. Door de kortzichtige benadering, ziet men nl wél dat de ander niet werkt en zij zouden id. ook wel eens wat vaker vrij willen zijn !

Daar bij ziet men dat de ander wél allerlei nieuwe dingen heeft (bv. een scootmobiel en in bepaalde gevallen zelfs een aangepaste auto). Dure apparaten terwijl zij zelf niet eens in staat zijn om een nieuwe auto aan te schaffen ! Men ziet echter niet met welke ontberingen die zelfde persoon in zijn/haar leven te dealen krijgt !

Oorsprong…..

Dat mensen zo kortzichtig handelen en vol vooroordelen zit, is vooral te danken aan de belemmeringen en beknibbelingen waar men als gezond burger mee te maken krijgt. Maar óók de frustraties welke voort komen uit het feit dat men steeds meer beknibbelt word en steeds meer aan banden gelegd word, terwijl die zelfde overheden bergen geld over de balk gooien óf weg geven aan andere landen, en wij daar uiteindelijk voor beknibbelt worden !

Hoe bewuster mensen dus in het leven staan, des te méér men te maken krijgt met onvredige gevoelens en aanverwante. Ieder mens krijgt daar wel eens mee te maken en onbewust maken velen dan de keus om alles wat oppervlakkiger te gaan zien zodat de impact minder hard aan komt. Zich niet realiserende dat dit als resultaat heeft dat we “alles” daarmee als op een steeds kortzichtigere manier gaan zien. Men houd zichzelf hiermee een verkeerd beeld voor en net zo verkeerd word de beeldvorming over medemensen in het algemeen. Kortzichtigheid groeit hiermee steeds groter !

TIJD

Tijd dus om allemaal eens een keer wakker te worden !
Om te stoppen met vooroordelen en het lef te gaan hebben om alles weer in de “juiste context” te gaan waarnemen en beoordelen.
Om de negatieve gedachten weer om te zetten naar positieve gedachten.

Immers wil je zelf ook niet gebukt gaan onder vooroordelen !

Dus niet meer afgunstig zijn als je ziet dat een ander tóch op zijn/haar manier probeert het beste uit zijn/haar leven te halen en daar respect voor op te brengen ipv die persoon af te gaan lopen fakkelen met bekrompen vooroordelen !!

HOE ?

Als iedereen die dit leest nu eens één kwartiertje na gaat denken over het bovenstaande, om het vervolgens door te geven aan andere, dan denk ik dat de eerste zinvolle bijdrage al geleverd is !
Ik hoop dat iedereen gewaardeerd word, ondanks óf desondanks alle wel of niet zichtbare gebreken !

Please follow and like us: