NAH máár ….. NIET GEK !

NAH máár…. NIET GEK !

Inmiddels al weer meer dan 12 jaar ben ik begaafd met NAH.

Jawel, ik zie het als een gave !

 Eigenlijk mag ik dit helemaal niet zeggen want daarmee hebben mensen die geen NAH hebben, gelijk wéér een aanleiding om NAH te bagatelliseren tot iets onbenulligs.

Onbenullig is het zeer zeker niet !

NAH kán je nóóit accepteren als mens met gezond verstand want HOEZO moet je accepteren dat jij wél NAH hebt opgelopen en andere niet ? HOEZO moet jij al die ontberingen, al dat onbegrip en alle nadelige beperkingen die het je oplevert domweg accepteren ?
Natuurlijk ga je zoeken naar een manier om je leven opnieuw in te richten maar dat kan je niet zomaar “accepteren” noemen !

Nee, ik accepteer het nóóit !

Wél probeer ik er zo goed mogelijk mee om te gaan en dát heeft er toe geleid dat na 12 jaar het inzicht is gekomen dat het een gave is !
Zo veel inzichten op velerlei vlak zijn mij deel geworden, waar een mens zónder NAH minimaal 20 jaar over gedaan zou hebben en sommige hebben daar misschien zelfs wel een heel leven voor nodig ! Mede dankzij die vele mensen welke me niet serieus hebben genomen in de afgelopen 12 jaar, ben ik zo snel vooruit gekomen.

Mede ook dankzij hen die me niet voor vol aan zagen omdat ik hersenletsel heb opgelopen. Mede dankzij hen die dat tegen me hebben gebruikt om hun eigen onwaarheid een zgn waarheidsgehalte te geven.

Ik dank u allen daar voor want dat heeft er toe bijgedragen dat ik nu de mens ben welke ik ben en dat is alles behalve gek, geestesziek of krankjorum in tegendeel, dergelijke benaderingsvorm word enkel toegepast door hen welke je in de jaren bent ontgroeid 😉

KORTOM
Laat jezelf niets aanleunen maar doe vooral je eigen ding !
Laat je niets onthouden waar je zelf van vind dat je zelf nog kunt !

GA ER VOOR !
Gelukkig zijn genoemde personages slechts een klein deel van de bevolking 😉

Please follow and like us: