Overheid blijft de kleine man/vrouw treiteren !

Onze overheid blijft de kleine man/vrouw treiteren met het opvoeren van kosten (energie etc.) en geeft éérst ruim 2 miljard weg aan grote bedrijven door eerder de dividendbelasting af te schaffen. Máár inmiddels zijn de afgelopen maand grote multinationals uit Nederland vertrokken. Ofwel die hele geste naar het bedrijfsleven loopt averechts af, net als de meeste van de eerder genomen beslissingen.

Onze overheid moet zich héél erg diep schamen voor wat zij haar eigen bevolking aan doet en dan met name de minder bedeelde.  Meneer Rutte (president vind ik inmiddels een veel te grote eer geworden voor deze kruising tussen Pinokkio en landverrader !)

Ik heb van meet af aan al ernstige twijfel gehad bij zijn aantreden. Hoe is iemand die nog bij moeders eet, nou weten wat de behoeften en problemen van gezinnen zijn ?????? Hoe kan iemand die zelf nog nooit in een fabriek gestaan heeft, nou praten over wat goed en/of slecht is voor bedrijven ??? Maar meneer Rutte heeft zich er met dank aan de komst van de vele eenmansfracties en splinterpartijen, mooi door heen weten te draaien want met de kont draaien kan hij als de beste ! Als de Nederlander dat nou ook eens zou snappen dan zou Rutte en de VVD al lang van het toneel verdwenen zijn maar de meeste mensen snappen het helaas niet. 

Zo lang men op dergelijke prutspartijtjes blijft stemmen, worden de stemmen automatisch verdeeld. De grotere partijen hebben genoeg achterban om dergelijke versplintering het hoofd te bieden. Maar partijen die er net niet aan komen, zullen altijd achter het net blijven vissen. Het word tijd dat Nederland een nieuw parlementair stelsel krijgt waarbij men enkel nog kan kiezen tussen Links, midden en rechts en meer niet. Het moet onmogelijk worden dat wanneer je uit een partij gezet word, je niet kan blijven zitten als zgn eenmansfractie ! De burger moet het weer voor het zeggen krijgen en niet die elite in de Tweede Kamer, door desnoods zélf die scheiding aan te brengen.  Stem dus voortaan alleen op een grote partij of die nu links, rechts of midden partij is. STOP met stemmen op partijen met minder dan bv 10 zetels 😉

De VVD (ik noem ze maar met naam) denkt alleen in zakelijk gewin. Dáárom roept men al bijna drie jaar dat de economie stijgt en blijft stijgen. Maar tegelijkertijd is de minima al herhaaldelijk het lijdend voorwerp. Dom en klein houden schijnt het motto te zijn want het kwartje van Kok is nog steeds niet terug gegeven, er heeft nog steeds geen lastenverlichting plaats gevonden. De brandstofprijzen stijgen naar ongekende hoogte. Veel uitkeringsgerechtigden worden zonder enig pardon gekort of zelfs de uitkering stopgezet om allerlei flauwe niet te bewijzen redenen.

Tegelijkertijd is Nederland wel héél erg begaan met vluchtelingen !
Ben je uitgeprocedeerd dan kraak je gewoon een rij huizen om vervolgens alsnog de status  Nederlander te krijgen én een goed huis met onkostenvergoeding en uitkering. En of dit niet al gek genoeg is …. vorige week werd bekend dat Nederland aan ALLE naar huis terug kerende Syriërs een levenslange uitkering zal verstrekken van 600 euro bovenop financiële ondersteuning als vliegreis etc. Ik ben erg voorstander van het helpen van je medemens maar heb wél mijn eigen ideeën over “hoe” dit het beste zou kunnen verlopen. Opvang in eigen regio blijkt ook nu weer de beste oplossing.

TOEKOMST
Tja, de toekomst ?
Mijn mening is dat de gemiddelde burger helemaal niets positiefs mee gaat krijgen van het herstel van de economie. Dat zgn herstel geld enkel voor grote bedrijven en de wel bedeelden. De minder bedeelde mens zal uitgeknepen blijven worden zolang de VVD aan de macht blijft.

Please follow and like us: