Oversensatie, wat is het en wat veroorzaakt het ?

OVER SENSATIE,

Iedereen herkent het wel, dat er een deur met een enorme dreun dicht waait zodat je nekharen overeind gaan staan, het kippenvel je op de armen komt etc. Dat is feitelijk over sensatie !

Nou zijn er legio mensen met N.A.H (Niet Aangeboren Hersenletsel) maar óók mensen met whiplashverdacht letsel, die lijden aan over sensatie. Hun leven word dusdanig beïnvloed door over sensatie, dat een normaal leven lijden haast onmogelijk is ! Lees hieronder hoe dergelijke over sensatie ontstaat en wat dit kan betekenen voor iemand met N.A.H. of andere ziekte waarbij ook spraken kan zijn van over sensatie.

In normale omstandigheid worden gedurende de gehele dag prikkels verwerkt vanaf het moment dat we opstaan uit bed tót aan het moment dat we naar bed gaan. Maar in geval van N.A.H. is er spraken van hapering in het verwerkingssysteem en komt verwerking pas veel later en veel trager op gang. Gevolg is dat de hersenen van iemand met N.A.H. snel vol lopen en belevenissen pas veel later verwerkt worden. Meestal pas tegen de tijd dat men wil gaan slapen.

Laten we het zo stellen. Iemand zonder N.A.H. zal al meteen met verwerking beginnen en na het wel bekende rustmoment na het eten, met alle verwerkingen klaar zijn. Iemand met NAH begint pas veel later met verwerken en loopt de hele dag achter de feiten aan. Zal ook niet alles zo bewust meemaken als iemand zonder N.A.H. en het ergste van al is nog dat de hersenen niet klaar zijn met verwerken zodra men naar bed zou moeten gaan. Gevolg is onrust, klaarwakker blijven, etc.
Kortom, men is wél moe maar kan met geen mogelijkheid de slaap vatten.

Zij zullen dus verplicht elke dag rustmomenten in moeten bouwen zo dat de hersenen kunnen verwerken. Zij zullen dus altijd rekening moeten houden met het feit dat ze sneller rust moeten nemen.

Nou kennen we verschillende vormen van overbelasting welke hier onder nader benoemd zullen worden.

Zintuiglijke over sensatie
Een prikkel is informatie welke binnenkomt via onze zintuigen.
Oren = horen.
Ogen = zien.
Mond = Proeven.
Neus is ruiken.

Normaal worden deze prikkels door de hersenen goed verwerkt en dat noemen we “mentale belastbaarheid”. Maar zodra deze niet meer goed verwerkt worden omdat de hersenen dat niet aan kunnen, dan ontstaat er een opstopping.

Geluiden
Dagelijks komen miljoenen geluiden per dag onze gehoorgang binnen en moeten allemaal verwerkt worden. De hersenen zijn daar heel vernuftig en zeer lui in. Zij vangen een geluid op en selecteren dat al meteen uit en plaatsen die in de cellen “totaal onbelangrijk”, “belangrijk” en “zeer belangrijk”.
Zodra dat geluid de volgende keer weer gesignaleerd wordt, bepalen de hersenen direct of het wel of niet belangrijk is en zullen op basis daar van het geluid wel of niet door laten. Vervolgens wordt bepaald of het verwaarloost, bewaard moet worden of dat er direct een vervolg aan gegeven moet worden. Pas daarna wordt het wel of niet door jou waar genomen.

Zo gaat het feitelijk ook met geuren, smaken, horen en zien én voelen!

Pijn cq voelen
Pijn is een geval apart want pijn is een waarschuwingsmechanisme en over sensatie betekend dat het systeem niet meer in staat is om alle prikkels op de juiste manier te verwerken. Pijnprikkels zijn echter noodzakelijk en zonder pijnprikkels zouden we niet overleven.

In de hersenen hebben we een centraal pijn regelsysteem genaamd de thalamus. De Thalamus wisselt informatie uit met het bewuste gedeelte van de hersenen en dan vooral met de Hersenschors. Een pijnprikkel kan de hersenschors pas bereiken als deze sterk genoeg door het ruggenmerg en de thalamus komt. Pas op dat moment worden we ons bewust van de pijn.

Ontstaan van acute pijn
Ons lichaam kent twee soorten zenuwuiteinden en wel de snelle A-deltavezels en de langzamere C-vezels. Deze zenuwuiteinden reageren op druk en temperatuur, waar door zij de basis vormen bij het ontstaan van pijn.

De weg die deze pijnprikkel welke via de C-vezels komt, is feitelijk dezelfde als die van de snelle A-deltavezel, alleen schakelen zij over op andere gedeelten van de hersenstam om daarna de Thalamus te bereiken. Hier gaan we het hier verder niet over het mechanisme hebben maar over hoe pijnsensatie ontstaat of juist uit blijft.

Door dat de stof welke vrijkomt bij pijn anders van samenstelling is, komt pijn niet meer door of juist veel te hard door. We spreken dan van ondersensatie of oversensatie ! Ondersensatie kan leiden tot ernstige en zelfs levensbedreigende situaties. Oversensatie kan leiden tot disfunctioneren, overbelasting in alle mogelijk denkbare vormen.

Gevolgen
De gevolgen kunnen dramatische vormen aannemen en het hele leven ontwrichten.
De filters welke we al meteen bij geboorte aanleggen, zijn geheel dan wel grotendeels weg gevallen en alles komt rechtstreeks binnen en kan niet verwerkt worden door de hersenen. Stel je voor dat je een appel door de hals van een fles moet wringen, dat gaat ook niet lukken. Vandaar dat appels niet in flessen zit maar in zakken of kisten.

Zó is het feitelijk ook met prikkels welke niet verwerkt kunnen worden door de hersenen, alleen zijn die niet weg te stoppen maar moeten ze wél verwerkt worden. De hersenen lopen als het ware achter de feiten aan met dat verwerken. Hierdoor krijgt men letterlijk het gevoel dat men een paar meter achter zichzelf aan loopt óf dat alles heel onwerkelijk over komt.

In plaats van dat dit systeem het ons gemakkelijker maakt, word het er alleen maar moeilijker door. Men slaapt er vaak ook slechter door, door dat men ontwaakt tussen de “lichte” en “diepe” slaap face in, waar door men onrustig en/of slecht slaapt. In sommige gevallen wordt de slaap helemaal niet meer gepakt nadat men eenmaal wakker is geworden. Over het algemeen geld in alle gevalle dat men het gevoel heeft dat men vermoeider opstaat dan toen men ging slapen en dat klopt ook !

Oplossing
Sluitende oplossingen zijn niet te bieden aangezien ieder persoon maar ook elk letsel anders is. Wél kan men middels medicatie of behandeling het effect proberen zo klein mogelijk te maken. Om te beginnen zal men de hersenen de tijd moeten geven om hun achterstand van het verwerken in te lopen door tijdig rust te nemen. Als regelmatig invoegen van slaapmomenten overdag geen baat biedt, kan men overwegen om medicatie te nemen.

Medicatie zorgt niet dat verwerking sneller gaat maar zorgt dat het onderbewuster gebeurd zodat men toch beter kan slapen.

Slotwoord

Deze dagelijkse aanval op ons systeem is niet alleen enorm slopend maar tevens een enorme belasting van ons zelfvertrouwen. Men kan er compleet door verlamd worden en helemaal stilvallen.
Onderken tijdelijk het probleem en onderneem stappen. Over het algemeen is tijdig rust nemen het sleutelwoord !

Please follow and like us: