Respect, Normen en waarden

RESPECT !

Iedereen kent de statements van voormalig minister-president Balkenende vast nog wel over “Normen en Waarden” en van Didriech Samsom van PVDA “Nederland sterker en socialer !”.

Wist u dat daar iets héél merkwaardigs aan de hand is ?

Niet ?
Het merkwaardige is dat deze enorm vervagen zodra men met mensen met NAH te maken krijgt !

Immers betekende “normen en waarden” dat men respect moet hebben voor de medemens en heeft dat gemiddeld genomen wel wat teweeggebracht, bracht het voor mensen met NAH weinig meer.

Nóg steeds blijkt men NAH totaal niet serieus te nemen en in veel gevallen zelfs een rotsmoes te zien om aan verplichtingen en/of verwachtingen te onttrekken, immers worden mensen met NAH nog dagelijks niet serieus genomen en veroordeelt te worden als aansteller welke aan zijn verplichtingen wil ontkomen.

De NAH-er wordt nog dagelijks geconfronteerd met onbegrip, wat in veel gevallen ervoor zorgt dat men naast NAH er een serieus trauma bij oploopt van miskenning. Men ziet vriendschappen wegvallen en zelfs familierelaties sneuvelen zónder dat men er ook maar iets tegen kan doen !

IS DAT WEL ZO ?

Helaas is dat zo want als NAH-er kom je behoorlijk in een spagaat te liggen. Enerzijds omdat geneigd bent om je omstanders zo veel mogelijk verklaring af te leggen en hierdoor het risico loopt om weg gezet te worden als “daar heb je hem/haar ook weer” of ” die kan ook alleen maar klagen en/of jammeren.

Maar anderzijds is óók gebleken dat wanneer je het aan de ander over laat, zei niet zullen komen met vragen want men sluit liever een ander uit dan er moeite voor te doen te begrijpen wat er speelt. Er zijn héél veel vragen en blijven er steeds meer bij komen. Met gevolg dat ook bij summiere informatieverstrekking de band uiteindelijk zal gaan breken, vanwege duidelijk gebrek van inzicht.

KORTOM;
Wanneer iemand met NAH te maken krijgt, heeft dat absoluut zeer grote impact op de aanwezige relaties. Deze relaties hebben pas dán kans op slagen wanneer beide inziet dat NAH een gezamenlijk probleem is en dus vraagt om “GEZAMELIJKE AANPAK”. Is men daar niet toe bereid, dan zal elke relatie met iemand met NAH sneuvelen door (meestal) verkeerde vooroordelen en beoordelingen.

Ongeacht of het een liefdesrelatie, familierelatie, arbeidsrelatie etc. betreft !

NOTE….

Het blijft natuurlijk héél merkwaardig dat wanneer we te maken krijgen met iemand met NAH, normen en waarden en dus óók respect, ineens vervagen.

Dit betekend helaas dat er tóch nog steeds te weinig over en weer gecommuniceerd word over de problematiek welke voortkomt uit NAH.

Please follow and like us: