Vrijstelling Eigen Bijdrage letselschade Slachtoffers !

VRIJSTELLING EIGEN BIJDRAGE ?!?
Het is al weer even geleden dat ik een bericht geschreven heb want het inrichten van mijn eigen leven als single heeft me de afgelopen twee jaar flink beziggehouden. Heb je geen gedoe meer met UWV en verzekeraar, dan komen er wel nieuwe zaken waar tegen je in gevecht moet gaan.

Mijn begeleiding in NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) koste me zo veel geld dat mijn potje snel weer leeg was. Mijn (oud) begeleidster had contact gehad met WMO van mijn gemeente omdat zij erachter gekomen was dat er een convenant gesloten was tussen verzekeraars en gemeenten. Dit convenant hield in dat mensen die slachtoffer waren geworden in een letselschadezaak, géén eigen bijdragen hoefde te betalen aan begeleiding, hulp in huis, etc.
Dat was natuurlijk erg interessant want ik betaal al vanaf 2007 een eigen bijdrage welke elk jaar duurder word.

In december van het afgelopen jaar kreeg ik het verlossend mailtje van WMO van mijn gemeente, ik zou géén eigen bijdrage meer hoeven te betalen met terugwerkende kracht vanaf 2007 want ik had recht op vrijstelling. Hiervoor moest wel een bezwaar ingediend te worden bij het CAK. Zogezegd, zo gedaan. Samen met mijn begeleidster een bezwaar opgesteld en ingezonden. De betaling van eigen bijdrage werd tijdelijk opgeschort en nu was het afwachten. In mei kwam het verlossende of eigenlijk tegenvallende woord. Ik had géén recht op vrijstelling omdat mijn tegenpartij niet aangesloten was bij dat regresrecht.

Toen we telefonisch contact zochten met het CAK werd duidelijk waarom niet !
De tegenpartij was niet aangesloten bij het regresrecht.
Ze hadden WMO van mijn gemeente gebeld en daar had een of andere medewerkster gezegd dat ik er geen recht op had en dus ging het hele feest niet door.

Tevens zou er een nieuw keukentafelgesprek plaats vinden met WMO en werd hierover gebeld door een medewerkster van WMO. Ik heb haar uiteindelijk medegedeeld dat ik per directe stop met mijn begeleiding. Daar was ze het niet over eens met me want ze vond dat ik wél begeleiding nodig had. Hierop heb ik te kennen gegeven dat ik het niet kon betalen en er om die rede mee wilde stoppen en wel zou zien waar het schip zou gaan stranden. Het keukentafelgesprek vond plaats en ik heb haar heel duidelijk gemaakt dat ik paste voor de gehele gang van zaken.

REGRESRECHT
Het hele regresrecht is één groot fiasco en zou in mijn ogen absoluut geen bestaansrecht mogen hebben. Het kan namelijk niet zo zijn dat het wel of niet meedoen van een tegenpartij, bepalend is voor het wel of niet recht hebben op vrijstelling. Ik gaf haar aan dat dit willekeur is en dat men zich hiermee schuldig maakt aan discriminatie, willekeur etc. En dat ik dat niet ging accepteren en dus mijn begeleiding los ging laten. Waar het gaat eindigen dat zou ik niet weten maar dat het geen plezierige tijd zou gaan worden was ik me maar al te goed van bewust. Maar soms is het niet anders in het leven.
De WMO medewerkster
Zij was niet zo blij met mijn stellige mening maar besefte dat ik niet anders kon. Ze wilde alsnog bij de gemeente kijken of het niet anders kon en daar was ik natuurlijk erg blij mee maar vooralsnog stond mijn besluit vast. Twee weken later kreeg ik telefoon van haar en ze deelde me mede dat ik alsnog in aanmerking kwam voor vrijstelling. Daar stond tegenover dat ik wél begeleiding bleef houden maar dan uitgebreider. Daar had ik natuurlijk geen probleem mee want nu zou ik ambulante begeleiding krijgen welke me ook gaat helpen met financiële zaken. EINDELIJK na 12 jaar zeuren is er iemand die mijn financiële zaken gaat behartigen! Bovendien kan ik mijn hobby verder uitbreiden zodat het ook echt leuk gaat worden.

REGRESRECHT
Wát is het regresrecht?
Regresrecht is een overeenkomst tussen verzekeraars en gemeenten, waarin is vastgelegd dat mensen die slachtoffer zijn geworden in een letselschadezaak, géén eigen bijdragen hoeven te betalen voor begeleiding, hulp in huishouden en overige WMO zaken.

LET WEL;
Dit convenant is echter een waardeloos vod door dat niet alle verzekeraars dit convenant ondertekend hebben. Ofwel, je bent afhankelijk van het feit of de verzekeraar van de tegenpartij wel aangesloten heeft bij dit convenant.

BELACHELIJK idd want dit convenant wat eigenlijk letselschadeslachtoffers zou moeten helpen is niets meer dan een convenant wat bol staat van willekeur en hier door zeer discriminerend!
Het kan niet zo zijn dat je als slachtoffer afhankelijk bent en blijft van je tegenpartij.

LETSELSCHADE SLACHTOFFER?
Vraag de vrijstelling (met terugwerkende kracht) aan bij je gemeente. Heb je er recht op dan kan je niet alleen vrijstelling van eigen bijdrage krijgen maar zelfs aanspraak maken op teruggave van reeds eerder betaalde eigen bijdrage (tot max begin 2007). Zodra zij je echter melden dat je daar geen recht op hebt omdat je tegenpartij niet aangesloten is bij dit convenant, heb je een sterk verhaal voor je advocaat en kan deze alsnog proberen om tot vrijstelling (met terugwerkende kracht) te komen bij WMO van je eigen gemeente. Er zal namelijk geen enkele rechter zijn die deze willekeur zal onderstrepen!

VRAAG ALTIJD DE VRIJSTELLING AAN wanneer je door letselschade bent benadeeld !

Please follow and like us: