NAH

Wat is NAH nou eigenlijk ?

Niet Aangeboren Hersenletsel betekend letterlijk dat er spraken is van hersenletsel, ontstaan ná dat men geboren is. Dit kan net zo goed in de éérste uren van het leven ontstaan zijn als op bejaarde leeftijd. NAH is dus absoluut niet leeftijd gebonden en kan iedereen en zelfs dagelijks overkomen. Maar liefst 160.000 mensen krijgen jaarlijks voor het éérst in hun leven te maken met een vorm van hersenletsel. Dit

Niet te verwarren met aangeboren hersenletsel, ontstaan vóór de geboorte door zuurstof tekort of een opgelopen infectie.

NAH kent feitelijk maar twéé soorten nl;
1.  Traumatisch Hersenletsel
2.  Niet- Traumatisch Hersenletsel

 

1 — TRAUMATISCH hersenletsel:
We spreken van traumatisch hersenletsel zodra het letsel van buiten het lichaam ontstaat. Zie oorzaken NAH

2 — NIET TRAUMATISCH hersenletsel:
We spreken van niet traumatisch hersenletsel als het letsel ontstaan is vanuit het lichaam zelf. Zie oorzaken NAH

OMVANG
Jaarlijks worden naar schatting ruim 160.000 mensen lotgenoot NAH door hersenziekte of NAH (niet aangeboren hersenletsel). Een exact cijfer is niet te geven omdat veel mensen een dusdanig lichte hersenbeschadiging opgelopen hebben, dat ze niet eens beseffen dat ze een hersenletsel hebben opgelopen. Men wijt de veranderingen dan vaak aan drukte, stress of ouderdom etc. Maar Nederland alleen al telt naar schatting ongeveer een half miljoen mensen, welke lotgenoot NAH is.

GEVOLGEN
De gevolgen van NAH zijn onvoorstelbaar groot zijn als je weet dat de oorzaken al heel divers zijn. NAH treft niet alleen de patiënt maar zeer zeker ook het gezin en in mindere mate de familie en nog mindere maten vrienden en omgeving. Patiënten worden bijna dagelijks in meer of mindere mate gekwetst vanuit onbegrip óf onbekend zijn met NAH door familie, vrienden,en vooral omgeving . Uiteraard is daar in privé sfeer absoluut geen sprake van opzet !

Bekijken we het echter op maatschappelijk niveau en in de directe omgeving (buurt) dan blijkt dat dit onbekend zijn met NAH helaas erg vaak te leiden tot vooroordelen en veroordelen zodra men buiten de relationele sfeer kijkt. Dat is heel jammer en eigenlijk onaanvaardbaar, vandaar dat dit mede een rede is waarom lotgenotenwijzer in het leven geroepen is. Wij hopen dat veel mensen de informatie leest welke wij verspreiden, zodat er in de toekomst méér begrip voor NAH lotgenoten zal komen.

Oorzaken NAH

NAH of Niet Aangeboren Hersenletsel kent feitelijk twéé vormen van oorzaken en wel TRAUMATISCH hersenletsel en NIET TRAUMATISCH hersenletsel. Er worden her en der afwijkende cijfers gegeven omdat men kennelijk geen landelijk databasesysteem heeft waar alles exact opgeslagen kan worden óf er word niet in alle gevallen duidelijk gerapporteerd. Wij hebben van al deze cijfers …

Gevolgen NAH

De gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen enorm verschillen, dit mede afhankelijk van waardoor het hersenletsel is ontstaan, de aard van het hersenletsel, de ernst én de grootte. De gevolgen kunnen kortstondig aanwezig zijn maar ook blijvend zijn. De gevolgen zijn in twee hoofdgroepen onder te verdelen en wel de “lichamelijke” en “cognitieve” gevolgen. Velen …