Terug naar NAH

Oorzaken NAH

NAH of Niet Aangeboren Hersenletsel kent feitelijk twéé vormen van oorzaken en wel TRAUMATISCH hersenletsel en NIET TRAUMATISCH hersenletsel. Er worden her en der afwijkende cijfers gegeven omdat men kennelijk geen landelijk databasesysteem heeft waar alles exact opgeslagen kan worden óf er word niet in alle gevallen duidelijk gerapporteerd.

Wij hebben van al deze cijfers een gemiddelde genomen om te zien hoeveel nieuwe gevallen van NAH er jaarlijks bij komen. Wij schrokken van de uitkomst omdat dit betekend dat bijna ¾ van alle gevallen spraken is van TRAUMATISCH hersenletsel ! Jaarlijks komen er naar schatting gemiddeld 85.000 gevallen van Traumatisch hersenletsel bij en 35.000 gevallen van Niet Traumatisch Hersenletsel. In 2011 werden er 21.000 mensen opgenomen op de SEH (spoed eisende hulp) waar bij er spraken was van een ongeval of geweldpleging. Daar van overleden 1.017 mensen ten gevolgen van hun verwondingen.

CONCLUSIE; Met name het aantal gevallen met Traumatisch hersenletsel zou enorm omlaag kunnen als we allemaal wat meer aanpassing zouden doen.

We hebben voor u de meest voorkomende oorzaken pér categorie op een rijtje gezet in willekeurige volgorde.
TRAUMATISCH Hersenletsel:(In ALLE gevallen is er spraken van een of andere vorm van geweld van buitenaf)Aard Voorbeeldenpijl lotgenotenwijzer nl

Verkeersongeval
Hierbij kan men denken aan aangereden worden door een andere verkeersdeelnemer waar door men het hoofd stoot. Maar ook als automobilist loop je kans op het stoten van je hoofd op het dashboard, tegen de voorruit, zijruit of deurstijl en zélfs tegen het dak wanneer een auto over de kop slaat.

Vallen cq struikelen
Men kan al hersenletsel oplopen door te struikelen en met het hoofd ergens tegenaan te komen.

Geweld
Door een klap of trap tegen het hoofd. Maar óók door een duw waar door men uiteindelijk ergens tegenaan valt. De laatste is vaker terug te zien bij geweld in huislijke kringen dan bij geweld op straat.

Sport
Iedereen zal meteen én terecht aan boksen denken maar de meeste vormen van hersenletsel ontstaan toch echt tijdens voetballen en dan niet eens door botsingen met elkaar maar door het koppen van een bal.Over het algemeen gaat het dan wel om beduidend lichtere vormen dan bij boxen. Maar ook een val van een paard is een veel voorkomende oorzaak.

Schudden
Hier valt een duidelijk onderscheid te maken tussen het door elkaar geschud worden door een ander individu ( het Shaken Baby-syndroom) en het door elkaar geschud worden door een apparaat, denk aan bv attracties in attractieparken en kermis e.d.

Penetratie
Het binnen dringen van een vreemd voorwerp !De meest voorkomende vorm van penetratie is wel het binnendringen van bot segmenten als gevolg van een schedelbreuk. Daar naast kennen we helaas ook de kogel en het steekwapen maar óók andere voornamelijk ijzeren voorwerpen. Denk in het laatste geval aan bv aan hekwerken etc.

Bij gevolgen kunt u teruglezen welke vormen van hersenletsel men kan oplopen zodra men met een van bovengenoemde te maken krijgt.

NIET TRAUMATISCH Hersenletsel:(ALLE gevallen waar bij géén spraken is van geweld van buitenaf)
De hersenen zijn een dusdanig complex orgaan dat er ook een enorm grote verscheidenheid aan dingen mee mis kunnen gaan áls het fout gaat. Het is dus onmogelijk voor ons om ze hier allemaal te benoemen. Vandaar dat we hier slechts houden bij de meest voorkomende oorzaken.

Beroerte
Bekend als CVA (Cerebro Vasculair Accident) en is feitelijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Elk jaar worden in Nederland plmns 41.000 mensen voor het eerst door een beroerte getroffen. Dit kan ontstaan door een verstopping van een bloedvat of scheuring van een bloedvat. De hersencellen welke door het getroffen bloedvat voorzien worden van zuurstof, krijgen zuurstof tekort en sterven af. Rest klachten zijn inherent aan de plaats en omvang van de beroerte. Oorzaken hiervan kunnen een te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol gehalte, suikerziekte (Diabetes), overgewicht, hartritmestoornissen, onvoldoende lichaamsbeweging, roken, of erfelijkheid.

TIA
Eigenlijk is dit een tijdelijke of voorbij gaande beroerte en de benaming voluit is; Transient Ischemic Attack. De oorzaken zijn gelijk aan die van een beroerte. De verschijnselen daar in tegen duren vaak maar 30 minuten tot maximaal 24 uur.

Tumor
Een tumor ontstaat als gevolg van ongeremde cel-deling. We onderscheiden hier in de Primaire hersentumoren (bestaand uit het zelfde weefsel als de hersenen) en de secundaire hersentumoren cq hersen metastase (uitzaaiing van een tumor elders in het lichaam (bv long of borst) naar de hersenen toe). Een bijzondere vorm is het meningeoom. Dit is een tumor welke zich wél in de schedel bevind maar niet in de hersenen zelf. Deze word ook wel extracerebrale tumor genoemd word en is in de meeste gevallen goedaardig. Een tumor kán op alle plaatsen in de hersenen ontstaan en kent dan ook een hele diversiteit aan gevolgen.

Infectie
Denk aan herseninfectie (encefalitis) maar ook aan hersenvliesontsteking (meningitis) ook wel bekend als nekkramp. Feitelijk een bacteriële aanval op de hersenen welke snel behandeling vereist. De gevolgen kunnen per patiënt enorm verschillen, zo ook de duur van klachten. In sommige gevallen herstelt men volledig binnen enkele maanden maar even zo goed kan men altijd klachten behouden.

Vergiftiging
De bekendste vormen van vergiftiging (ook wel intoxicatie genoemd) zijn de vergiftiging door drugs en alcohol.

Zuurstof gebrek

Ziekten
Aandoening stofwisseling kan leiden tot hersenletsel maar ook andere ziekten als Multiple Sclerose of ziekte van Parkinson maar óók aan een waterhoofd.

Afasie
Afasie is heel strikt genomen geen hersenletsel maar een gevolg wat een dusdanige impact heeft dat we het hier tóch bij plaatsen. Men spreekt van Afasie zodra iemands spraakvermogen niet meer goed functioneert door hersenletsel. Iemand met Afasie kan niet meer zeggen wat hij wil. Hij/zij kan mogelijk wel praten maar kan niet zeggen wat hij bedoelt. Dit verschijnsel heeft ongekend grote gevolgen voor de patiënt maar óók zijn/haar omgeving.

Epilepsie
Epilepsie is feitelijk een uitzonderlijk hersenletsel. Kort gezegd kan men stellen dat het doorgeef systeem van de hersenen overbelast word, waar door er een plotselinge overmatige ontlading plaats vind. De oorzaak van epileptie kan héél divers zijn en ontstaan ten gevolgen van alle eerder genoemde ! Daar bij kan het ook ontstaan vanuit een erfelijkheid of verhoogde aanleg voor epilepsie.

Later volgt hier “gevolgen en klachten”