Kerstgedachten 2018-1

Met het vertrek van Sinterklaas, is de laatste periode van 2017 ingeluid. De Kerstman staat al weer bijna op de stoep en niet veel later volgt Oud en Nieuw en zitten we al weer in het jaar 2018. Nooit heb ik zo veel moeite gehad met de vraag “wat zal het nieuwe jaar gaan brengen ?”, als dit jaar. Niet zozeer vanwege persoonlijke omstandigheden maar vooral de wereldwijde omstandigheden en hoe daar mee omgegaan word !

EIGENWAARDE:
De Keyquestion (hamvraag) is, hoe kunnen mensen elkaar zo veel mogelijk in hun eigen waarde laten zijn wie ze zijn, maar er komen meer stukken voorbij in deze blog. Eigenwaarde begint bij respect, erkenning en vervolgens hulp aan de hulp behoevende. Ik heb het hiermee niet alleen over ouderen of zieken maar óók over mensen die op de vlucht gaan voor het geweld in hun eigen omgeving. Mensen die een beter maar vooral veiliger bestaan zoeken voor hun familie. Ik heb het ook niet over het overgrote aantal gelukzoekers welke wij bijna dagelijks ons land en Europa zien binnen komen, althans een poging doen om binnen te komen. Zijn dit vluchtelingen die hun leven niet meer veilig achten in eigen land ?

NEE, dit zijn allemaal gelukzoekers !

De échte vluchtelingen voor geweld, willen helemaal niet naar Nederland, of Duitsland komen maar blijven in een buurland zitten, in de hoop snel weer terug te kunnen keren naar hun eigen plek. Mensen die heilig geloven dat ze uiteindelijk weer in hun eigen land met hun eigen volk, kunnen gaan bouwen aan de wederopstanding van hun leven daar waar hun roots liggen.

POLITIEK INCORRECT !
Het is heel erg fout om de vluchtelingen die wél hier heen komen, de schuld te geven van hun komst. De ware schuld ligt bij de politieke leiders van Europa. Zij houden er duidelijk een dubbele agenda op na !

Zij kiezen enkel voor eigen belang en dus ook voor het open houden van de grenzen binnen Europa. Dat geeft een opportune kans aan mensensmokkelaars, want hoe groter het grensgebied, des te groter het afzetgebied. Maar zo moeilijk word het ze niet eens gemaakt want met name Griekenland en Italië zijn het ultieme afzetgebied voor mensensmokkelaars, welke het niet eens interesseert of die mensen daadwerkelijk wel de overkant halen. Het lijkt mij absoluut geen moeilijke zaak om de watergrenzen te kunnen bewaken als ik zie wat voor een materieel Europa ter beschikking heeft, dan zou er geen vluchteling meer over water kunnen gaan. Máár … de Europeesche leiders hebben duidelijk andere plannen en die worden steeds duidelijker naar mate de problemen verder oplopen. Je moet namelijk niet vergeten dat Afrikaners, Syriërs etc. erg goedkope arbeidskrachten zijn. Ofwel; Europa draagt alleen maar bij aan het in stand houden van de vluchtelingenstroom.

Daar komt een party als DENK nog bij die de verschillen tussen autochtoon en allochtoon  zegt te willen verkleinen maar door hun gedachteloos klepperen maken ze de verschillen alleen maar groter. Hoezo presteren allochtonen beter op school dan Nederlanders ? Hoeveel allochtonen hebben daadwerkelijk een integratieprogramma met goed resultaat gevolgd en niet alleen de centen daar voor opgestreken ?

Ik heb helemaal geen rancune tegen wie dan ook van welke komaf dan ook maar je kan toch niet ontkennen dat er met de komst van vluchtelingen eerder al grote problemen opgeleverd hebben en nog doen ! Logisch ook want kijk alleen maar naar de verschillende temperamenten en wat die met zich meebrengen aan mega verschillen, dat kan je globaal gezien  nooit samen brengen zonder dat dit mega problemen oplevert.

Dat heeft niets met wel of niet gunnen want ik gun iedereen het geluk maar … zoek het niet elders maar bij jezelf !

Please follow and like us: