Miljoenennota leugens !

Aankomende dinsdag is de derde dinsdag van september en dat betekend dat de miljoenennota bekend word gemaakt, ondanks dat deze ook dit jaar allang weer uitgelekt is. De betrouwbaarheid van onze politici is dus ook te verwaarlozen! In dit blog leg ik uit dat de gemiddelde Nederlander en vooral de zieken en oudere er helemaal niet op vooruit gaan maar gewoon weer ordinair worden gekort !

ALLER EERST DE MISLEIDING WELKE DE MEDIA GRAAG DELEN.

De media buldert massaal dat de Nederlander er 0,6 procent op vooruit gaat.

Gemiddeld gezien gaat de Nederlandse bevolking er met 0,6 procent op vooruit in 2018. Dat blijkt uit cijfers in de miljoenennota die de Telegraaf in handen zou hebben..

Vooral gezinnen met kinderen krijgen meer te besteden, hun koopkracht stijgt met 0,9 procent. Ook werkenden (met 0,8 procent) en gepensioneerden (0,6 procent) gaan er op vooruit.

Zelfs de minima krijgen er tegen verwachting wat bij, namelijk 0,3 procent. Eerder werd gedacht dat de laagste inkomens op 0 zouden blijven staan.

De positieve cijfers zijn te danken aan onze bloeiende economie, die na een stijging van 3,3 procent dit jaar naar verwachting nog eens met 2,5 procent gaat stijgen in 2018. Daardoor daalt het werkloosheidscijfer naar 390.000.

Er zal in 2018 extra geld geïnvesteerd worden in de zorg, maar ook de belastingdienst en de NVWA krijgen een geldinjectie. De belastingdienst heeft geld nodig om te zorgen dat zij digitaal kunnen blijven functioneren en dankzij het eierschandaal van afgelopen zomer werd duidelijk dat investeringen in de NVWA ook hard nodig zijn.

DE LEUGEN

Ondertussen wil minister Schippers het eigen risico voor 2018 verhogen naar een schandalige hoogte. Zij wil de premie verhogen naar 500 euro. De zorgverzekering gaat dus aanmerkelijk duurder worden maar ook de huren gaan weer stijgen. Ik vraag me dus af wie er nou daadwerkelijk op vooruit zal gaan en heb dan ook een kleine berekening gemaakt.

BEREKENING

Als men 0,6 procent er bij krijgt dan is dat slechts 60 euro pér 1000 euro inkomsten.
LET OP, dat is bruto !
Dus als men 2000 euro bruto salaris heeft dan krijgt men er globaal genomen een kleine 120 euro BRUTO bij ?
Tegelijkertijd gaat eigen risico met 115 euro gemiddeld omhoog dus als je als gezonde Nederlander toevallig een beetje pech hebt in 2018 dan ga je er beslist niet op vooruit maar beslist op achteruit.
Kom je 2018 wél ongeschonden maar bewoon je een huurhuis, dan kan je alsnog fluiten naar een beter levensbestaan want, als de huren met 0,3 procent zouden stijgen dan betekend dit dat de gemiddelde huurwoning tussen 2 en 11 euro duurder zal worden, dit is 24 tot 132 euro op jaar basis.
Dus waar blijft de vooruitgang voor de (gezonde) gemiddelde Nederlander ?

Nog triester word het voor de zieken en oudere van ons land !
Om te beginnen krijgen zij geen vooruitgang van 0,6 procent maar slechts 0,3 procnt.
Zieken en ouderen die hebben niet meer dan 1100 tot 1500 euro BRUTO dus zij gaan nóg zwaarder in de buidel tasten voor hun levensonderhoud! Naast het feit dat zij jaarlijks hun eigen risico volledig op gebruiken en dus moeten betalen, krijgen zij met nog hogere zorgkosten te maken. De toch al absurd hoge eigen bijdragen die zij (pér 4 weken) moeten betalen, gaan een nog onbekende verhoging krijgen.

KEIHARD VOORBEELD (naar waarheid) !

Iemand met IVA of WIA uitkering van 2.155,00 euro bruto inkomen, heeft netto plusminus 1.500 euro te besteden maar daar gaat gemiddeld 100 euro per maand vanaf aan zorgpremie, mits deze niet rechtstreeks geïnd word want dan komt deze uit op 135 euro per maand. Uiteindelijk blijft er dus maximaal 1400 euro over om te besteden.

Gelet op de hoogte van deze uitkering heeft deze persoon géén recht op huursubsidie of huurtoeslag en alle overige subsidies en toeslagen ! Het is zelfs nog veel erger want die zelfde persoon word wél geacht om een minimale eigen bijdragen te betalen aan het CAK van tenminste 65 euro per vier weken, mits deze persoon thuishulp nodig heeft (begeleiding). Voor elke andere vorm van hulp komt daar nog eens een extra verhoging bovenop, denk aan huishoudelijke hulp, medische begeleiding zoals zwatelen van benen, medicijnen toedienen etc.

Deze persoon houd als hij/zij geluk heeft uiteindelijk maximaal 100 euro per maand over om van te leven, er is dus niets over om eventuele tegenvallers op te vangen. Sterker nog, deze persoon gaat waarschijnlijk maandelijks meer schuld op bouwen of halverwege de maand honger lijden. Daar bovenop wil minister Schippers ook nog eens dat die mensen een eigen risico gaan betalen van 500 euro terwijl zij die 385 euro al niet kunnen betalen.

NEDERLAND GAAT ER DUS NIET OP VOORUIT !

In tegendeel !

De armen worden nog veel sneller en veel meer gaan verarmen.
Er zal op nog grotere schaal zorg gemeden worden. 
Er zullen nog veel meer mensen hun woning uit gezet worden.
Schulden zullen nog groter worden en het aantal schuldenaren zal sterk toenemen.
Criminaliteit zal gaan stijgen.

GOED BEZIG DEN HAAG !!

Please follow and like us: